Gratis-jobbsøkerkurs med kulturforståelse (Webinar)

Er du innvandrer og trenger jobb? Ønsker du innblikk og forståelse for hvordan norsk arbeidsliv fungerer? 

Ja, da er dette kurset det rette for deg. Tilbudet er for innvandrere med høyere utdanning bosatt i Oslo. Kurset er digitalt, er intensivt, går over 3 uker på kvelden 2-3 timer av gangen og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Senter-IVI.

Kurset vil hjelpe deg til å bli en bedre jobbsøker, håndtere intervjusituasjonen og utnytte digitale verktøy.

Individuell støtte og kurskvelder 

Det er lagt til rette for ca 12 timer med undervisning på hvert webinar og ca 12 timer hvor veiledere hjelper til med storytelling, CV, søknad, intervju, digitale verktøy og kulturforståelse. Her avtales gjennomgang med veileder digitalt møte med hver og en av deltakerne på kurset slik at alle skal få optimalisert sine jobbsøker ferdigheter.

Oppstartskontigent
For å delta på et webinar (digitalt kurs) er det kun en kontingent på kr. 200,- som er den eneste kostnaden i dette kurset og som må betales inn til Senter-IVI før oppstart. Kontingenten gir deg rettigheter til alle av Senter-IVI sine kurs og varer 1 kalenderår. Du vil få tilsendt en velkomstmail med mer informasjon i kort tid etter påmelding
 

Workshop

Det tilbys en workshop som går gjennom de mest vesentlige områder innen jobbsøking. 

Velg enten webinar 1 eller webinar 2.

NB! Alle kurskvelder er klokken 18:30 – 20:30 på begge de to digitale kursene.

Webinar 1.

 • 11.10.21  Storytelling; bevisstgjøring om egen kompetanse, egen suksesshistorie og gruppearbeid.
 • 14.10.21 CV; presentasjon av CV presentere relevant kompetanse på en god og strukturert måte, gruppearbeid, booking av individuell CV gjennomgang 1-1
 • 18.10.21 Søknad; presentasjon og gjennomgang av hvordan skrive en målrettet søknad i tråd med bedriftens behov, gruppearbeid, booking av individuell søknad gjennomgang 1-1
 • 21.10.21 Jobbintervju; presentasjon av hvordan forberede seg til intervju og tips til både digitale og fysiske intervju, gruppearbeid og booking av 1-1
 • 25.10.21 Digitale verktøy; LinkedIn, sosiale medier og kompetanseportaler samt nettverksbygging. Fokus på linkedin og finn.no. Presentasjon av samarbeidspartner: Sammen for en jobb 
 • 28.10.21 Kulturforståelse; hvordan er den den norske kulturen? Hva kjennetegne en norsk arbeidsplass, hva slags lover og regler gjelder? Kort presentasjon av Arbeidsmiljøloven (AML) og foreninger. Bedre forståelse for kultur i norsk næringsliv, roller og forventninger.

    Kurset er fullbooket

Webinar 2.

 • 01.11.21 Storytelling; bevisstgjøring om egen kompetanse, egen suksesshistorie og gruppearbeid.
 • 04.11.21 CV; presentasjon av CV presentere relevant kompetanse på en god og strukturert måte, gruppearbeid, booking av individuell CV gjennomgang 1-1
 • 08.11.21 Søknad; presentasjon og gjennomgang av hvordan skrive en målrettet søknad som er i tråd med bedriftens behov, gruppearbeid, booking av individuell søknadsgjennomgang 1-1
 • 11.11.21 Jobbintervju; presentasjon av hvordan forberede seg til intervju og tips til både digitale og fysiske intervju, gruppearbeid og booking av 1-1
 • 15.11.21 Digitale verktøy; LinkedIn, sosiale medier og kompetanseportaler samt nettverksbygging. Fokus på linkedin og finn.no. Presentasjon av samarbeidspartner: Sammen for en jobb 
 • 18.11.21 Kulturforståelse; hvordan er den den norske kulturen? Hva kjennetegne en norsk arbeidsplass, hva slags lover og regler gjelder? Kort presentasjon av Arbeidsmiljøloven (AML) og foreninger. Bedre forståelse for kultur i norsk næringsliv, roller og forventninger.

Alle kurs blir arrangert via Zoom. Les  Utvidet beskrivelse

Krav for deltagelse, se målgrupper

Ved påmelding blir du til sendt ytterligere informasjon på mail. 

Du er velkommen!

Venteliste jobbsøkerkurs