Gratis kurs i offentlige godkjenningsordninger

Gratis kurs i “Offentlige godkjenningsordninger utenlandsk høyere utdanning” 

I Norge stilles det ulike krav til godkjenning av utdannelse fra utlandet. Skal du jobbe eller ta videreutdanning i Norge må du ofte først fylle krav om godkjenning. Dette kan være krevende og virke komplekst da godkjenninger varierer mellom ulike profesjoner, typer av utdanning, og fra hvilket land du kommer.

Noen profesjoner har strenge krav til bakgrunnen mens andre ikke har spesielle krav. I Norge finnes det rundt 170 yrker som er lovregulerte, dvs. at du trenger autorisasjon/lisens/godkjenning for å kunne utøve yrket i Norge. Det finnes flere organer som arbeider med slik godkjenning. NOKUT er en av mange som godkjenner utenlandsk høyere utdanning, men vi har 17 forskjellige godkjennings-kontorer.

Senter-IVI vil i løpet av året tilby flere 1 dagers kurs om godkjenningsordninger av utenlandsk høyere utdannelse i samarbeid med Oslo kommune.

Emneoversikt
  • Innledning godkjenningskurs
  • Frivillig godkjenning 
  • Profesjonsgodkjenning
  • Faglig komplettering og godkjenning
  • Problem rundt ikke verifiserbar dokumentasjon
  • Flytskjema
  • Case og løsningsforslag
  • Integreringsprosess i Norge

Krav for deltagelse, se målgrupper

Kurs som  avholdes i 2019

  • 29.11.2019 forelesning fra 1600 – 2000

Alle kurs blir arrangert på Deichman bibliotek på Lambertseter, Cecilie Thoresens vei 19, 1153 Oslo.

NB!! Servering av gratis mat, drikke og kaffe.

Ved påmelding blir du til sendt ytterligere informasjon på mail.

Du er velkommen!

Kurset er full booket

Fra tidligere kurs!