Analyse

Undersøkelse ved norske bedrifter

Våren 2017 kontaktet Senter-IVI og en samarbeidspartner 70 selskaper fra ulike bransjer om deres holdninger til å ansette innvandrere med høyere utdanning. Den første del av undersøkelsen foregikk via e-post og telefon. 20 av selskapene som svarte, var generelt positive til å ansette innvandrere, men flere uttrykte behovet for at arbeidsmarkedet må bli mer åpent for å ansette innvandrere. “Konkurransen er hard og det er først og fremst kompetanse som avgjør hva slags muligheter man får. Arbeidstillatelse må være i orden og vitnemål må være godkjent av rette godkjennings-myndigheter“.

 

 

 

Hva kan være hindringer for ansettelser av innvandrere?

Fra norske arbeidsgivere kan vi høre flere typer av betenkeligheter, som:

  • norsk-kunnskapene er ikke tilfredsstillende; det er vanskelig å vurdere kvaliteten av og/eller påliteligheten i den utdanningen som presenteres; et vanskelig navn vil få våre kunder til å velge en annen leverandør eller produsent, utdannelse og/eller erfaring passer ikke med våre arbeidskrav, vi trenger arbeidstakere som kjenner norsk kultur og norsk lynne.

Sitater fra norske arbeidsgivere

«Vi jobber veldig ofte med stillinger hvor språk er avgjørende for bedriften, og da faller de som ikke prater perfekt norsk gjerne bort som kandidater»

«Vi skulle ønske at det hadde blitt en større aksept i markedet for rekruttering av innvandrere med høyere utdannelse, men dessverre møter vi fortsatt mange barrierer iht. dette.»

«Vi er åpne for å vurdere utlendinger men vil vurdere de på lik linje med norske. Et problem er ofte å vurdere hvor god utdannelse utlendingene har. Alt hos oss går på norsk, de må kunne snakke og skrive norsk.»

(ref. Bedriftsøkonomisk Institutt`s arbeid for Senter-IVI, våren 2017)

 

Statistikk om norske innvandrere fra 2017

  • 724 987 personer eller 16,8% av befolkningen er innvandrere
  • Første generasjons innvandrere i 2017: 566 223 personer
  • De fleste kommer til familiegjenforening (39%), arbeid (33%), asylsøkere (22 %) og resterende del kommer for å ta utdanning (6 %)
  • Over halvparten av førstegangs innvandrerne kommer fra utenfor EU og USA
  • Halvparten av alle innvandrere er unge voksne (20-40 år gamle)

Norge har innvandrere fra 221 land, hvorav 53% kommer i fra Europa, 30 % fra Asia, 12 % fra Afrika og kun 5 % fra Amerika. De fleste er første generasjons innvandrere.

Det er lav sysselsetting av innvandrere i forhold til resterende del av befolkningen. I tillegg er det en vesentlig forskjell på sysselsettingen i etniske grupper. Sysselsettingen blant innvandrere fra Asia er på 56 %, Afrika, 42 % og EU på 69 %.

(ref. Statistisk sentralbyrå)