Mentoring partner

Hvem er en mentoring partner?

Mentoring partnere er organisasjoner eller selskaper (i få tilfeller private mentorer) som har inngått avtale med Senter-IVI om gjennomføring av vårt mentoring program eller et “spesialsydd” mentoring programSenter-IVI har kontakt med flere norske selskaper om slike ordninger der det også gis mulighet for ansatte å utvikle deres ledelse- og coachings ferdigheter gjennom et mentoringprogram.

Hva får en virksomhet ut av et mentoring partnerskap?

  • Ansatte får personlig og profesjonell utvikling
  • Sprer mentoring kultur innenfor eget arbeidssted
  • Øker og anvender mangfolds-kultur og -agenda
  • Viser til et godt samfunnsansvar.

Hva er mentoring partnerens roller?

  • Engasjerer ansatte eller medlemmer til å stille opp som mentor
  • Promoterer eller markedsfører internt mentoring partnerskap.
  • Organiserer eller gir anledning til event der mentors og mentees kan treffes.

Støtte til mentoring partnere

Gjennom tett samarbeid og lett tilgang til relevant informasjon (rapportering og tilbakemelding om fremgang), gir Senter-IVI støtte slik programmets målsetninger oppnås.

Etabler en MOSP (Mentoring outplacement service partner) internt

MOSP er ansvarlig for tiltak og rekruttering av kvalifiserte mentorer, samt rekruttering og evaluering av mentees. MOSP veileder mentor og mentee, styrer par-relasjoner basert på programmets rammeavtaler i samsvar med partnerskapet med Senter-IVI. Til slutt rapporteres resultat som Senter-IVI vil bruke til sin evaluering.