Mentee

Hva er en mentee?

En mentee er en person som går i lære hos en mentor (veileder).

Hva er fordel med å være mentee?

 • Du får en økt kunnskap og bedre forståelse om det norske arbeidsmiljø, samt bransjens trender.
 • Du blir dyktigere og mer effektiv til å lage strategier for din jobbsøkerprosess.
 • Du vil klare å bygge og utvide et bredt nettverk i jobbsammenheng.
 • Klarer å identifisere og kartlegge muligheter for å øke dine erfaringer og ferdigheter.

Hvem kan bli mentee? 

 • Du er innvandrer som bor i Norge og har lite eller mangler arbeidserfaring i ditt fagfelt i Norge. Du har gjennom videreutdanning i Norge tenkt å bygge karrière innen ditt fagfelt.
 • Du har høyere utdanning fra utlandet, minst bachelor nivå eller høyere.
 • Du har fullført norsk introduksjonsprogram og du er god nok i norsk og engelsk muntlig og skriftlig til å jobbe i en norsk bedrift. Ved oppdrag for internasjonale foretak vil det i visse tilfeller kun være krav om engelskkunnskaper.
 • Du har gyldig norsk oppholdstillatelse.

Litt om det å være mentee og om mentoring prosessen 

 • Du må vise interesse og melde deg på vårt mentoring program
 • Senter-IVI mottar henvendelser og påmeldinger som vurderes basert på programmets opptakskriterier og spesifikke krav. For noen kandidater kan det være aktuelt etter evaluering at de anbefales tillegg støtte som kvalifiserer dem for jobb.
 • Profilen til kandidaten som behersker krav vil opplastes til vår database. Deretter en matching med riktig mentor vil skje baser på matching kriterierer (Felles fagfelt, likhet på utdanningsretning, lignende arbeidserfaring).

Etter matching

 • Etter en vellykket matching blir mentor og mentee invitert til et orienteringsmøte der rolle i mentoring program er definert.
 • Etter orienteringsmøte, møtes mentoren og mentee for første møte der de får diskutert og kartlagt sin mål og signert en avtale. Eksempelvis mål: identifisering av jobbmuligheter, strategier for utdanningsrelaterte stillinger,  markedsføring, godkjenning, og forståelse av arbeidsmiljø og kulturer.
 • Senter-IVI vil støtte både mentor og mentee i hele programperioden med relevant informasjon.
 • Ved avslutning skal mentor gi en tilbakemelding for vurdering av Senter-IVI.

Innvandrere med høyere utdanning innen ingeniør- og økonomi fagfeltet er oppfordret til å søke om å bli mentee. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon.