Partnere

Senter-IVI arbeider både med offentlig og privat sektor. Vårt første samarbeid var med Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) for vurdering av vår egen organisasjonsmodell og for en analyse av mulig samarbeid med norsk næringsliv. Dette samarbeidet som forventes videreført høsten 2017, ga svært positive resultater for vår hoved hypotese om at det er betydelig interesse i norske selskaper i å ansette innvandrere med høyere utdanning, og dermed få tilgang til verdifulle faglige og kulturelle verdier.

Kombinasjonen av partnerskap med statlige og kommunale institusjoner, norsk næringsliv og norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner synes vi er svært viktig for at vår informasjon og støtte til innvandrere med høyere utdanning stadig skal være oppdatert og faglig aktuell. Denne kombinasjonen gjør også at vi kan få økt forståelse av integreringsarbeidet i Norge. Som NAV-sjefen i begynnelsen 2017 sa, så er den beste formen for integrering å få seg jobb. Dette er Senter-IVI enige i og jobber sammen med våre partnere for å finne de beste løsningene.

Våre partnere og sponsorer er også våre medlemmer. Det er disse som gjør det mulig for Senter-IVI å virkeliggjøre vårt formål. Det er deres engasjement, erfaringer, behov og føringer som muliggjør at Senter-IVI kan tilby et kvalitetssikret program som gir innvandrere de beste forutsetningene for å få seg jobb. Senter-IVI vil sammen med universiteter og forskningsinstitusjoner bidra med forskning for å videreutvikle et godt program som skaper de beste forutsetningene for at våre målgrupper skal lykkes.

Våre partnere/sponsorer viser innsatsvilje og samfunnsengasjement ved å ta del i arbeidet til Senter-IVI. Vi ønsker at flere skal involvere seg og tar kontakt for et besøk av Senter-IVI.

 

Partnernettverk

Senter-IVI er opptatt av å skape verdi gjennom vårt partnernettverk, og etablerer et partnerapparat med bedrifter, stat, kommuner, forskningsmiljøer og interesseorganisasjoner i Norge.

Medarbeiderne i Senter-IVI har kunnskap og lang erfaring innenfor kursvirksomhet og veiledning rundt innvandreres integreringsprosesser (innvandrernes behov i Norge). Vi har et program som er basert på forskning fra suksess caser i utlandet, tilpasset det norske markedet. Samtidig etterkommer vi brukernes interesser. Samlet sett anser vi dette som den beste form for integrering.

Målet i partnersamarbeidet er å danne vinn-vinn situasjoner som kommer brukerne og partnerne til gode og fører til flere ansettelser av innvandrere med høy utdannelse.

Om du har tenkt tanken om at din virksomhet skulle ha vært en del av Senter-IVI sitt partnernettverk så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Alle forslag og forretningsavtaler er av interesse.

Vi har et rikt og aktivt partnernettverk hvor vi arrangerer:

  • Nettverks treff
  • Nettverks turer
  • Nettverk mellom næringsliv og forskningsmiljøer
  • Kunnskapsoverføring på tvers av sektorer, omstilling og grønn vekst.

Vårt mål er at en partneravtale med skal skape merverdi for begge alle parter. Som sosiale entreprenører ønsker vi å være bidragsytere til innovasjon og nyskapning. Videre vil Senter-IVI vil gjennom sitt nettverk bidra til et mer bærekraftig næringsliv som fører til en økt samfunnsøkonomisk nytteverdi.

 

Utplassering og praksisplass:

Arbeidsgivere/samarbeidspartnere bruker ofte utplasseringer til å vurdere en student eller akademikers evner og kan rekruttere fra sine praktikanter i stedet for å annonsere sine stillinger eksternt. Utplassering fører til en vinn/vinn situasjon da bedriften og den utplasserte for prøvd ut hverandre før det blir registrert om det er noen match. Enkelte av våre annonserte kurs blir etterfulgt med utplasseringer. Normalt gjør kandidaten selv en aktiv innsats og står selv for kontakten og egen utplassering, med veiledning fra våre rådgivere. Andre ganger kan Senter-IVI hjelpe til med utplassering via sitt nettverk. Lærlinger får god opplæring av dyktige og erfarne fagfolk, egen fadder, og vil inngå i team og oppleve et solid faglig, og ikke minst sosialt fellesskap.

Ta kontakt i dag for mer informasjon…….