Programplan

Aktiv deltagelse i arbeidsmarkedet er den største driver av innvandreres integrasjonsprosess. Likevel møter fleste innvandrere barrièrer som kan sette livet på vent. Av de mest kjente barrièrer er vanskeligheter med å skaffe seg riktig informasjon på grunn av manglende eller lave språkferdigheter, manglende kunnskap om godkjenningsordninger for utenlandsk utdannelse, liten kulturforståelse og forståelse av hvordan det norske system virker, og liten tilgang til sosialt-og profesjonelt nettverk. Integreringsprosessen for innvandrere, også for de med høyere utdanning kan være krevende og vil i mange tilfeller involvere flere steg.

Senter-IVI vil, gjennom presentasjon av oppdatert og forenklet informasjon, kurs og prosjekter, samt samarbeid med organisasjoner og bedrifter i partner nettverk, hjelpe innvandrere til god integrering. Senteret, som tilrettelegger og brobygger, hjelper deltakere til å finne arbeidsmuligheter som er tilpasset deres utdanning, ferdigheter og erfaringer. For noen deltakere vil det være mer aktuelt å øke sin kunnskap og bevissthet ved å ta mer utdanning for å få en jobb innen sitt fagfelt. Vår programplan kan deles i tre områder.

—- Gruppeinformasjon

—- Deltakerstøtte

—- Prosjekter