Målgrupper

Senter-IVI har innvandrere med høyere utdanning som målgruppe. Våre generelle krav til målgruppen er:

  • Du er en førstegenerasjons innvandrer;
  • Du har høyere utdannelse, på bachelor nivå, eller høyere;
  • Du er mellom 19 til 55 år (i noen verdensdeler kan en 19 åring ha en bachelor grad);
  • Du har oppholdstillatelse i Norge;
  • Du har tilstrekkelig gode norskkunnskaper til å følge undervisning på norsk;
  • Du er motivert for å få jobb innen ditt eller beslektede fagfelt.

Avhengig av prosjekt og samarbeidspartner, kan det også være noen tilleggskrav som for eksempel – bosetning i Oslo kommune dersom vi arbeidet med et prosjekt eller kurs fra Oslo kommune eller at du har økonomi eller teknologi utdannelse dersom vår partner ønsker et kurs, trainee-prosjekt eller et mentoring program for disse yrkesgruppene. Senter-IVI vil også søke å etablere generelle prosjekter som læring å skrive CV, lære å skrive jobbsøknader,  lære å være i jobb-intervju, kurs i kulturforståelse, samlivskurs og andre kompetansehevende prosjekter samt å gi informasjon om offentlige godkjenningsordninger for høyere utdanning. Et viktig instrument for Senter-IVI blir å bygge opp flere “Mentoring” tjenester i samarbeid med våre partnere.

Har du lyst til å være med oss? Ikke nøl med å melde din interesse her