Mentoring

Senter-IVI sitt mentorprogram er en strategi som er utviklet for innvandrere med høyere utdanning for å finne relevant arbeid.

Programmet skal koble sammen innvandrere med mentorer fra samme fagfelt. Mentoren (veilederen) får økt sin kompetanse og erfaring innenfor veiledning, ledelse og kulturelle ferdigheter. Mentee (den som blir veiledet) får innblikk i fagets generelle anvendelse i norsk arbeidsliv, i krav til tilsvarende utdannelse i det selskap/organisasjon som mentoren kommer fra, og veiledning og hjelp til eget jobbsøk. Senter-IVI ønsker derfor å å etablere gode partner-samarbeid med norske selskaper som har eller kan tenke seg å bygge opp interne mentor-muligheter.

Mentoren og mentee møtes gjerne 4-5 ganger per måned 1-2 timer hver gang, men dette avtales individuelt med den enkelte partner institusjon. Relasjonen mellom mentoren og mentee går ofte over en periode på 6 måneder, med opsjon på forlengelse.

Senter-IVI oppmuntrer bedrifter til å promotere «Mentoring Mind» blant ansatte innenfor deres nettverk. De bedriftene som promoterer mentor programmet internt får ansatte som utvikler kompetanse innenfor veileder- og ledelses-feltet og får økt sin tverrkulturelle forståelse og innsikt.

—–>Gå til mentor side

—–>Gå til mentee side

—–>Gå til mentoring partner side