For kommuner

Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

Denne siden er dedikert til de kommuner som vurderer å søke overnevnte tilskudd fra IMDI i 2023. Siden kommunene oppfordres til å samarbeide med en frivillig organisasjon for få innvilgelse av tilskuddsmidler, fremmer Senter-IVI seg som en mulig partner. Senter-IVI kan være den den sosiale entreprenøren som det vil være naturlig å samarbeide med (se hvorfor nedenfor).

Siden 2016 har organisasjonen jobbet med integrering av innvandrere med høyere utdannelse gjennom jobb og utdannelsesmuligheter. Vår målgruppe er vært klar og denne har vi forholdt oss til hvert år selv vi har åpnet opp for å avvike fra målgruppen da våre konsulenter har erfaring fra integreringsarbeid med ulike grupperinger.  Vi har siden oppstart samarbeidet med Oslo Kommune.

 • Kjernekompetansen til Senter-IVI omhandler arbeidsrettet kvalifisering og over 75 % av Senter-IVI sine kursdeltakere har vært kvinner. Organisasjonen har hatt fysiske og digitale karrierekurs hvert år siden 2017 og har hatt suksess med å få mange i jobb og på intervju.
 • Senter-IVI har også hatt suksess med sine norskkurs på høyere nivå .

Senter-IVI sitt tilbud som har rettet seg mot arbeidsrettet kvalifisering og jobbet med tilbud som har rettet seg direkte inn mot delmål B i Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Organisasjonen har kun medlemmer på mastergradsnivå og har en sammensatt kompetanse og et nettverk av konsulenter over store deler av Norge.

Gjennom Senter-IVI kan kommunens innvandrere tilbys følgende:

 • Karrierekurs, både undervisning og individuell skreddersøm (skal bidra til at deltakerne kommer nærmere eller i jobb)
 • Norskopplæring på ulike nivåer (utvidet norskopplæring, gjerne kombinere norsk med fagspråk med tanke på jobbretning, nivå fra A1 til C1)
 • Karriereverktøy, (kartleggingsverktøy for mulig veivalg mot jobb eller studier). Her vil veilederne/konsulentene være sertifiserte.
 • Veiledningstimer, individuell karriere veiledning. Kartlegging av interesser, muligheter, fremgangsmetoder og trening på karriereferdigheter. Hvordan deltaker skal få utnyttet sin kompetanse ute hos norske bedrifter. Godkjenningsprosedyrer av utenlandsk utdannelse. (deltakere får tett oppfølging fra a til å).
 • Mentoringtjenester, (deltakere eller adepter blir matchet mentorer som ulike større selskap i Norge (spesielt fokus på deltakere med ingeniør eller økonomi bakgrunn)
 • Rekruttering, med flerkulturell fokus (Flere rekruttere med lang erfaring med rekruttering av flerkulturelle og som har sertifisering i ulike testverktøy)

Senter – IVI har gode referanser og har mottatt særdeles gode resultater og tilbakemeldinger fra involverte i alle sine prosjekter, noe som har bidratt til å utløse organisasjonens motivasjon og iver etter å bidra i større kommunale prosjekter.  Overføringsverdi er høy og Senter-IVI har gjennom sitt nettverk god evne til å tilpasse seg lokale forhold ved tilgang på kompetanse fra hele landet.

Norske kommuner gjør hver dag en viktig jobb med å gi innvandrere større muligheter i sine lokalsamfunn. Introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er kommunenes viktigste verktøy for å skape en god integrering. Dette er i flere tilfeller ikke nok siden det er flere som likevel overlever utenforskap og har mangler enten i form av språk, karriereferdigheter eller kunnskap om arbeidslivets spilleregler.

Senter-IVI kan tilby hele verdikjeden av hva som er nødvendig for at en innvandrer skal kunne integreres gjennom arbeid og/eller utdannelse. Landet trenger mer arbeidskraft og spesielt viktig vil det være å få utnyttet kunnskapen til de innvandrere som allerede sitter på en utdannelse til å skape mangfold og flerkulturelle internasjonale miljøer. Et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, språkkunnskap og kulturell forståelse kan bidra til innovasjon, vekst og verdiskaping. Både forskere og politikere anser deltakelse i arbeidsmarkedet som den beste veien til integrering, men det er få organisasjoner eller bedrifter som kan se helhet og tilby det som trengs for å få dette til. Senter-IVI kan bidra med dette.

Kort om humankapitalen i styret: 

Alle i styret hos Senter-IVI har høyere utdannelse. Vi er gode på å utfylle hverandre kompetanse i våres prosjekter. Litt om styrets kompetanse her:

Håkon Selrod, styreleder og organisasjonsutvikler hos Senter-IVI. I tillegg er Håkon ansvarlig for Senter-IVI sin webløsning. Har flere ulike utdannelser blant annet en Executive Master of Management fra BI, en utdannelse innenfor digital markedsføring (diplommarkedsfører), og eiendomsmeglingsutdannelse. Han er også autorisert coach i henhold til EMCC (European Mentoring & Coaching Council) og bygget opp flere jobbsøkerkurs, spesielt for personer med innvandrer bakgrunn. Tidligere var han blant. administrerende direktør for NORCIS (Nordic Senter for International Studies) som var et mindre studiesenter på Bali som samarbeidet med blant annet NTNU og det største offentlige universitet på Bali om studieutvikling og utveksling av studenter. Utom det nevnte har Håkon også vært ekstern sensor for avsluttende Master of Science studenter innenfor strategifeltet på BI.

Sidra Omar er fra Pakistan og holder en MBA innen HR feltet som er godkjent av NOKUT og har blant annet skrevet en master oppgave om jobbtilfredsstillelse. Har jobbet i Senter-IVI sin administrative del og innehar en dypere forståelse for innvandreres mange utfordringer i Norge.

Huong Thi Le er født i Vietnam, men oppvokst i Kristiansand. Hun har en bachelor i vernepleier, jobbet innenfor psykiatri på Lovisenberg sykehus siden 2015 og har i senere tid også tatt en bachelor i økonomi og administrasjon med med spesialisering på regnskap fra BI. Ble ferdig januar 2024. Jobber nå i en regnskapsbyrå i tillegg til Senter-IVI og neste skritt er å få autorisasjon som regnskapsfører. 

Organisasjonen kan gjennom de overnevnte personer tilby ulike tjenester, herunder:

 • Kurs og kompetanseutvikling
 • Saksbehandling og utredning
 • Karriereveiledning og rådgivning
 • Prosjektledelse

Organisasjonen har lett tilgang til humankapital i ulike kommuner flere steder i landet. Flere av våre ressurser er tilgjengelige for å jobbe på både dagtid og kveldstid, både digitalt og i fysiske arenaer. Dette gjør oss i stand til å raskt kunne bistå med å håndtere lokale kommunale utfordringer. Har du lest frem til dette punktet er det kanskje interessant å ta en nærmere prat? Legg inn kontaktinformasjon nedenfor så kontakter vi deg/dere i løpet av kort tid.