Tjenester

Senter-IVI tilbyr ulike tjenester til innvandrere med høyere utdannelse for at de skal komme i arbeid. Vi jobber også prosjektrettet enten med oppdrag fra det offentlige eller sammen med ulike aktører innen norsk næringsliv.

Våre tjenester er spesifikke kurs og mer sammensatte prosjekter. Vårt program er under kontinuerlig utvikling og er basert på brukernes, sponsorers og partneres behov og forskning fra suksess-prosjekter i utlandet. Gjennom tett samarbeid med offentlige instanser, norske læringssteder og norsk næringsliv, utvikler vi prosjekter som ivaretar alle parters interesser.

Et utvalg av tjenester 

Informasjon (arbeidsmarkedet, ledende virksomheter, profesjonelt nettverk, arbeidslov, godkjenningsordning) i relasjon til gruppeinformasjon

Evaluering av ferdigheter og resurser (språks- og kommunikasjonsferdigheter, kulturforståelse, tekniske ferdigheter, personlige egenskaper). Veiledning (henvisning til alternativer eller støtte om ulike tiltak og jobbsøkerkurs som bidrar til nødvendig kunnskap og ferdigheter) i relasjon til deltakerstøtte

Tiltak og kurs (tilgjengelig hos ulike arrangør: høyskoler og universiteter, private tiltaks arrangører)

Kom i gang med forståelse for norsk kultur og arbeidsmarkedet for å bli klar for jobb (mulig gjennom mentoring, omvisning,utplassering, modul basert CV-kurs) i relasjon til prosjekter