Prosjekter

Senter-IVI har utviklet et tett samarbeid med statlige og kommunale aktører, utdanningsinstitusjoner og norsk næringsliv. Vi har en rekke kurs og  prosjekter i støpeskjeen.

Noen av de viktigste som vi nå arbeider med er:

  • Jobbsøkerkurs. Her vil vi hjelper deltakeren med å utvikle en profesjonell CV, analysere annonser og utvikle tilpassede profesjonelle søknader, lære om kommunikasjon (kroppsspråk og verbalt), om prestasjons ferdigheter (relatert til logisk tenkning), intervjutrening og personlig utvikling og nettverk. Med våre partnernettverk utvikler vi også modulbasert CV-kurs og intervjutrening.
  • Utforming av mentoring-programmer etter svært suksessfulle modeller i utlandet, og mulige utplasseringer hos våre partner, samt bedrifts omvisning.
  •  Intensivkurs i norsk som forberedelse til Norskprøven
  • Kurs i kulturforståelse,

Senere har vi til hensikt å utvikle:

  • IT kurs (Nybegynner), og
  • Kurs i mangfoldledelse.