Om oss

Senter-IVI står for “Senter for informasjon og veiledning til innvandrere” og ble stiftet 28 desember 2016. Vi er en frivillig organisasjon (Non-profit organisasjon) som tilbyr informasjonsformidling, rådgivning og kurs til innvandrere med høyere utdannelse. Samtidig søker vi å finne gode møteplasser og arrangementer for felles nytte mellom innvandrere og norsk arbeidsliv.

Vår drift bygger på:

    • humankapital fra våre frivillige,
    • sponsormidler,
    • offentlige tilskudd til programmer for innvandrere, og
    • prosjektsamarbeid mellom senteret, det offentlige og norsk næringsliv.