Gratis digitalt norskkurs A2-B1 og B1-B2

Senter-IVI er godkjent av direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å kunne tilby norskopplæring og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Om kurset Kurset er på nett. Vi har to kurs på 40 timer: A2-B1 og B1-B2. Når du er ferdig med A2-B1, kan du fortsette med B1-B2. Det er undervisning fem eller seks timer i […]

Kursholder, rådgiver

Gratis digitalt jobbsøkerkurs

Er du innvandrer og trenger du jobb og samtidig ønsker innblikk og forståelse for hvordan norsk arbeidsliv fungerer? Ja, da er dette kurset som går over 3 uker det rette for deg. Tilbudet er gratis og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Senter-IVI og er for innvandrere med høyere utdannelse i Stor-Oslo. Kurset anbefales […]

Om våre partnere

Vårt første samarbeid var med Handelshøyskolen (BI) for vurdering av vår egen organisasjonsmodell og for en analyse av mulig samarbeid med norsk næringsliv. Dette samarbeidet ga svært positive resultater for vår hoved hypotese om at det er betydelig interesse i norske selskaper i å ansette innvandrere med høyere utdanning, og dermed få tilgang til nye verdifulle […]

Om mangfold
Senter-IVI ser at det er et stort behov blant innvandrere i Norge å komme ut i en jobb som reflekterer deres utdanning. Mange innvandrere med høyere utdannelse jobber dessverre i lavtlønnede bransjer og har problemer med å få utnyttet sin utdannelse. I tillegg er det høyere arbeidsløshet blant innvandrere enn for etniske nordmenn med tilsvarende utdannelse. Senter-IVI ønsker å jevne ut ulikhetene.
Et nytt konsept
Senter-IVI vil hjelpe innvandrere med høyere utdanning til et arbeid som er relevant for deres arbeids- og utdanningsbakgrunn og arbeidsgivere som vil forsterke sitt arbeidsmiljø både faglig og kulturelt. Med vår informasjonsvirksomhet, kurser og prosjekter i tett samarbeid med offentlig og privat sektor, håper vi å gi framdrift til en god utnyttelse av de viktige humanressurser som disse innvandrerne representerer.