Gratis Intensivkurs i norsk

Skal du ta prøve i norsk på høyere nivå? Har du språkkunnskaper tilsvarende nivå B1 i norsk? Da kan du få plass på vårt intensive språkkurs som forbereder deg på Bergenstesten eller Norskprøven på nivå B2. Språkkurset er et webinar som går over fire eller seks uker. Flere arbeidsgivere og universiteter forventer eller krever at […]

Gratis digitalt jobbsøkerkurs med kulturforståelse

Er du innvandrer og trenger du jobb og samtidig ønsker innblikk og forståelse for hvordan norsk arbeidsliv fungerer? Ja, da er dette kurset som går over 3 uker det rette for deg. Tilbudet er gratis og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Senter-IVI og er for innvandrere med høyere utdannelse i Stor-Oslo. Kurset anbefales […]

Gratis kurs i offentlige godkjenningsordninger

Gratis kurs i “Offentlige godkjenningsordninger utenlandsk høyere utdanning”  I Norge stilles det ulike krav til godkjenning av utdannelse fra utlandet. Skal du jobbe eller ta videreutdanning i Norge må du ofte først fylle krav om godkjenning. Dette kan være krevende og virke komplekst da godkjenninger varierer mellom ulike profesjoner, typer av utdanning, og fra hvilket land du kommer. Noen profesjoner […]

Om mangfold
Senter-IVI ser at det er et stort behov blant innvandrere i Norge å komme ut i en jobb som reflekterer deres utdanning. Mange innvandrere med høyere utdannelse jobber dessverre i lavtlønnede bransjer og har problemer med å få utnyttet sin utdannelse. I tillegg er det høyere arbeidsløshet blant innvandrere enn for etniske nordmenn med tilsvarende utdannelse. Senter-IVI ønsker å jevne ut ulikhetene.
Dette gjør oss unike
Senter-IVI er en frivillig organisasjon som arbeider både med privat og offentlig sektor, samtidig som vi søker nært samarbeid med norske utdanningsinstitusjoner. Kombinasjonen gjør at vi ofte kan bidra med å skape gode resultater for alle parter. NAV-sjefen har sagt at den beste formen for integrering er å få seg jobb. Senter-IVI enige i dette og jobber sammen med våre partnere for å finne de beste løsningene.
Et nytt konsept
Senter-IVI vil hjelpe innvandrere med høyere utdanning til et arbeid som er relevant for deres arbeids- og utdanningsbakgrunn og arbeidsgivere som vil forsterke sitt arbeidsmiljø både faglig og kulturelt. Med vår informasjonsvirksomhet, kurser og prosjekter i tett samarbeid med offentlig og privat sektor, håper vi å gi framdrift til en god utnyttelse av de viktige humanressurser som disse innvandrerne representerer.