Målsetninger

Visjon

Senter-IVI vil:

  • Gjennom solidaritet og engasjement, være en anerkjent støtte-organisasjonen for innvandrere med høyere utdanning i det norske samfunn.
  • Gjennom kunnskap og ansvar, være en ledende organisasjon for å bidra til at utdanning og arbeidserfaring som innvandrere har brakt med seg, kommer til nytte i norsk offentlig og privat arbeidsliv.
  • Gjennom kulturforståelse og tillit, være en betydelig bidragsyter til et godt multikulturelt arbeidsmiljø i Norge.
Formål

Senter-IVI skal bidra til økt kunnskap om norske lover og forskrifter, kultur og regler, rettigheter og plikter, begrensinger og muligheter blant innvandrere med høyere utdanning. Senteret skal derfor drive informasjonsvirksomhet, tilpasset rådgiving, veiledning, kurser og spesialprogrammer i samarbeid med offentlige og private aktører. Aktivitetene skal bidra til bedre levevilkår for innvandrere i Norge, og mer spesifikt å bedre integrering gjennom utdannelse og arbeid.

Verdier

Vi tror at økt generell kunnskap og økt kulturforståelse er viktige for en god integrering, Samtidig er det viktig med tillit, medmenneskelighet og gjensidig respekt – der det er tilbud om rettigheter er det også plikter. Vi tror på solidaritet og at det er viktig å se innvandrernes kulturelle ressurser og de verdier de kan bringe til norsk arbeidsliv og norsk samfunnsliv.