Mentor

Hva er er en mentor?

En mentor er en veileder som gir yrkesfaglig støtte til personer som er i en jobbsøker situasjon og som hjelper til med personens karrièremuligheter. Oftest vil mentoren komme fra en organisasjon eller selskap (offentlig eller privat) som selv er et mulig arbeidssted for personen som blir veiledet (mentee). Mentorene hos Senter-IVI kommer fra våre samarbeidspartnere eller fra Senter-IVI sitt eget nettverk.

Vi ser etter flere mentorer med bakgrunn fra:

 • IT- og ingeniørfeltet
 • Økonomi og administrasjon
 • Andre fagfelt etter avtale med partnere

Hvem kan bli mentor?

 • En mentor har oftest arbeidet minst 3 år i sitt fagfelt som innebærer kunnskap fra egen bransje og relevant forretningserfaring.
 • En mentor er aktivt relatert til sine forretningskontakter og har et bredt nettverk, og har fersk erfaring fra sitt fagfelt.

Litt om arbeidet som mentor og mentoringprosessen

1. Fordel som mentor

 • Får forsterket sine ledelse- og coaching-ferdigheter
 • Får utviklet tverrkulturelle kommunikasjonsferdigheter
 • Får en bedre og mer riktig forståelse av innvandreres kompetanse og arbeidserfaring
 • Får økt bevissthet om trender i arbeidsmarkedet

2. Oppgaver

 • Bistå mentee med å utvide sitt profesjonelle nettverk og strategi for jobbsøk.
 • Hjelpe mentee med å forstå det norske arbeidsmarkedet og arbeidskulturen.
 • Formidle informasjon til sin mentee om relevant bransje og fagfelt.
 • Møte med mentee 4-5 ganger i måneden, hver gang ca. 1 til 2 timer i 6 måneder. Møter med mentee kan variere fra personlig oppmøte, online eller telefonsamtale.  I løpet av mentoring perioden rapporter mentor til Senter-IVI.

Gode prestasjoner feires i slutten av året.

3. Registrering og paring

 • Frivillige som ønsker å jobbe som mentor fyller ut et elektronisk skjema i vårt system. Når skjemaet er mottatt vil det opprettes en profil i vår database.
 • Ved match med riktig profil vil Senter- IVI ta kontakt med mentor.
 • En av våre konsulenter vil da drøfte med mentoren den matchede profilen. Mentoren må bekrefte at det er en riktig match. Prosessen vil ta 1-2 uker.

4. Etter paring

 • Etter en vellykket matching skal mentor og mentee delta i et orienteringsmøte der rollene i mentoring programmet er definert.
 • Etter orienteringsmøte, møtes mentoren og mentee for første gang der de får diskutert og kartlagt sine mål og signert en avtale. Eksempel mål: identifisere jobbmuligheter, egen markedsføring, godkjenning og forståelse av miljø og arbeidskultur og strategier for jobb søk.
 • Senter VI vil støtte både mentor og mentee i hele programperioden og vil bidra med nødvendig informasjon.
 • Ved avslutning skal mentor gi en tilbakemelding for videre vurdering av Senter-IVI.