Gratis-jobbsøkerkurs (utvidet beskrivelse)

Mål

Mål med kurset er å bidra til at utdanning og arbeidserfaring som innvandrere har brakt med seg, kommer til nytte i norsk arbeidsliv gjennom økt forståelse om norsk kultur- og samfunn, og kunnskap om hvordan det norske næringsliv fungerer, og ikke minst fungere i sosiale settinger på norske arbeidsplasser.

Workshop jobbsøkingsprosess

Hvert tema deles inn i 1 dags workshop på 2 timer og alle får 1 time i løpet av webinaret til individuell gjennomgang til avtalt tid med foreleser. Her er karriererådgiver tilgjengelig for å bistå den enkelte med de utfordringer vedkommende har.

Varighet

Hvert webinar har 3 ukers varighet. Hver uke har eget tema og hvert tema deles opp i to dager/ moduler.

Omfang

Hver workshop har inntil 20 deltagere. Det kjøres 3 workshops hvorav 1 i vårsemesterhøstsemesteret 2024 og 2 workshops i høstsemesteret 2024. Totalt i høstsemesteret 2024 vil workshop tilbys til inntil 60 deltagere.

Utbytte

Deltagere skal etter endt program ha følgende utbytte:

Økt kunnskap

  • Bredere kunnskap om jobbsøkingsprosesser i det norske arbeidsmarkedet
  • Kunnskap om hovedelementer, strategi og verktøy innen jobbsøkingsprosess for en med innvandrerbakgrunn
  • Forståelse for norsk/skandinavisk kultur og ledelse

Ferdigheter

Kan, gjennom en workshop der det tilbys en fullstendig gjennomgang av det mest vesentlige innen jobbsøking,

  • Fortelle og få frem egne styrker gjennom storytelling, bevisstgjøring om egen kompetanse, egen suksesshistorie,  gruppearbeid.
  • optimalisering av cv i samsvar med norsk standard
  • profesjonalisering av søknad etter norsk standard
  • Kunne håndtere en digitale verktøy og bruke disse i en jobbsøk situasjon.
  • gjennomgang av etikette i et jobbintervju samt individuell trening på intervjusituasjonen
  • bedre forståelse for forventninger i norsk næringsliv, roller og forventninger