Personvern Senter-IVI

Vi ivaretar ditt personvern

Hos Senter-IVI tar vi sikkerheten til dine personopplysninger på alvor. Det betyr at det skal være sikkert for deg å benytte deg av tjenestene vi tilbyr. Som frivillig organisasjon vil behandle dine personopplysninger etter gjeldende personvernlovgivning. Vi jobber med å sikre at dine personopplysninger skal være trygge hos oss.

For oss som frivillige organisasjoner handler det om at frivillige, kursdeltakere og samarbeidspartnere skal kunne ha tillit til oss og hvordan vi behandler deres persondata.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder kun om informasjon opplysninger som samles inn om deg, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Vi vil aldri hente inn flere eller bruke personopplysninger annet enn det vi trenger for registrering kontaktopplysninger.

Hva samler vi inn:

  • navn
  • telefonnummer
  • adresse
  • postnummer
  • poststed
  • epostadresse

Formålet med behandlingen er å koordinere og å legge til rette for ulike frivillige aktiviteter for Senter-IVI sine interessenter. Senter-IVI er opptatt av at de som vi registrerer har tillitt til at personopplysninger behandles på en korrekt og forsvarlig en måte.

Når man melder seg på kurs i organisasjonen samtykker man til Senter-IVI bruker personopplysninger til, eksempelvis nyhetsbrev og invitasjon til arrangementer.

Personopplysninger som behandles skal være korrekte og oppdaterte, og opplysninger som ikke er riktige skal korrigeres eller slettes. Du kan når som helst selv ta kontakt å kreve at dine personopplysninger blir slettet.

Senter-IVI vil ellers aldri beholde dine kontaktinformasjon lengre enn det som er nødvendig for å betjene deg og dine interesser hos Senter-IVI.

Organisasjonen skal sørge for at personopplysningene blir behandlet på en tilstrekkelig sikker måte.

Senter-IVI er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger. For å kontakte oss om personvern, send oss en e-post til personvern@senter-ivi.no