Gratis digitalt jobbsøkerkurs

Er du innvandrer og trenger du jobb og samtidig ønsker innblikk og forståelse for hvordan norsk arbeidsliv fungerer?

Ja, da er dette kurset som går over 3 uker det rette for deg. Tilbudet er gratis og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Senter-IVI og er for innvandrere med høyere utdannelse i Stor-Oslo. Kurset anbefales til innvandrere med høyere utdannelse og som ønsker å bli bedre på CV – bygging, jobbsøk, få frem sine styrker i intervjusituasjonen og/eller utnyttelse av verktøy i digitale flater.

Individuell støtte og kurskvelder 

Det er lagt til rette for ca 12 timer med undervisning på hvert webinar og ca 12 timer hvor veiledere hjelper til med storytelling, CV, søknad, intervju, digitale verktøy og uskrevne regler i arbeidslivet. Her avtaler veileder et digitalt møte med hver og en av deltakerne på kurset slik at alle skal få optimalisert sine jobbsøker ferdigheter.

Workshop

Velg enten webinar 1, 2 eller 3. du kan også nå velge å delta i 1, flere eller alle temaene nedenfor.

NB! Alle kurskvelder er klokken 18:30 – 20:30 på begge de to digitale kursene. I tillegg avtales individuell gjennomgang med den enkelte.

Webinar 1.

 • 14.05.24 Legg grunnlaget for din suksess på arbeidsmarkdet i Norge; bevisstgjøring om egen kompetanse, egen suksesshistorie og gruppearbeid.
 • 16.05.24 CV; presentasjon av CV og relevant kompetanse på en god og strukturert måte, gruppearbeid, booking av individuell CV gjennomgang 1-1
 • 21.05.24 Søknad; presentasjon og gjennomgang av hvordan skrive en målrettet søknad i tråd med bedriftens behov, gruppearbeid, booking av individuell søknad gjennomgang 1-1
 • 23.05.24 Digitale verktøy; LinkedIn, sosiale medier og kompetanseportaler samt nettverksbygging. Fokus på ChatGPT, linkedin og finn.no . Presentasjon av samarbeidspartner: sammenomenjobb.no
 • 28.05.24 Jobbintervju; presentasjon av hvordan forberede seg til intervju og tips til både digitale og fysiske intervju, gruppearbeid og booking av 1-1.
 • 30.05.24 Bak kulissene på norske arbeidsplasser; Hemmelighetene bak suksessen. Rettigheter, plikter og koder i arbeidslivet. Hva slags lover og regler gjelder? Kort presentasjon av Arbeidsmiljøloven (AML). Bedre forståelse for kultur i norsk næringsliv.

Kurset er fullt

Webinar 2.

 • 20.08.24 Legg grunnlaget for din suksess på arbeidsmarkdet i Norge; bevisstgjøring om egen kompetanse, egen suksesshistorie og gruppearbeid.
 • 22.08.24 CV; presentasjon av CV og relevant kompetanse på en god og strukturert måte, gruppearbeid, booking av individuell CV gjennomgang 1-1
 • 26.08.24 Søknad; presentasjon og gjennomgang av hvordan skrive en målrettet søknad i tråd med bedriftens behov, gruppearbeid, booking av individuell søknad gjennomgang 1-1
 • 29.08.24 Digitale verktøy; LinkedIn, sosiale medier og kompetanseportaler samt nettverksbygging. Fokus på ChatGPT, linkedin og finn.no. Presentasjon av samarbeidspartner: sammenomenjobb.no
 • 03.09.24 Jobbintervju; presentasjon av hvordan forberede seg til intervju og tips til både digitale og fysiske intervju, gruppearbeid og booking av 1-1
 • 05.09.24 Bak kulissene på norske arbeidsplasser; Hemmelighetene bak suksessen. Rettigheter, plikter og koder i arbeidslivet. Hva slags lover og regler gjelder? Kort presentasjon av Arbeidsmiljøloven (AML). Bedre forståelse for kultur i norsk næringsliv.
Påmelding webinar 2

Webinar 3.

 • 10.09.24 Legg grunnlaget for din suksess på arbeidsmarkdet i Norge; bevisstgjøring om egen kompetanse, egen suksesshistorie og gruppearbeid.
 • 12.09.24 CV; presentasjon av CV og relevant kompetanse på en god og strukturert måte, gruppearbeid, booking av individuell CV gjennomgang 1-1
 • 17.09.24 Søknad; presentasjon og gjennomgang av hvordan skrive en målrettet søknad i tråd med bedriftens behov, gruppearbeid, booking av individuell søknad gjennomgang 1-1
 • 19.09.24 Digitale verktøy; LinkedIn, sosiale medier og kompetanseportaler samt nettverksbygging. Fokus på ChatGPT, linkedin og finn.no . Presentasjon av samarbeidspartner: sammenomenjobb.no
 • 24.09.24 Jobbintervju; presentasjon av hvordan forberede seg til intervju og tips til både digitale og fysiske intervju, gruppearbeid og booking av 1-1
 • 26.09.24 Bak kulissene på norske arbeidsplasser; Hemmelighetene bak suksessen. Rettigheter, plikter og koder i arbeidslivet. Hva slags lover og regler gjelder? Kort presentasjon av Arbeidsmiljøloven (AML). Bedre forståelse for kultur i norsk næringsliv.
Påmelding webinar 3

Alle kurs blir arrangert via Zoom. Les  Utvidet beskrivelse

Krav for deltagelse, se målgrupper

Ved påmelding blir du til sendt ytterligere informasjon på mail. 

Du er velkommen!

Les mer