Gratis digitalt jobbsøkerkurs

Er du innvandrer og trenger du jobb og samtidig ønsker innblikk og forståelse for hvordan norsk arbeidsliv fungerer? Ja, da er dette kurset som går over 3 uker det rette for deg. Tilbudet er gratis og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Senter-IVI og er for innvandrere med høyere utdannelse i Stor-Oslo. Kurset anbefales […]

Om våre partnere

Vårt første samarbeid var med Handelshøyskolen (BI) for vurdering av vår egen organisasjonsmodell og for en analyse av mulig samarbeid med norsk næringsliv. Dette samarbeidet ga svært positive resultater for vår hoved hypotese om at det er betydelig interesse i norske selskaper i å ansette innvandrere med høyere utdanning, og dermed få tilgang til nye verdifulle […]

Våre målgrupper

Senter-IVI har generelle og spesifikke krav for deltagelse avhengig av prosjekt som senteret er involvert i. Vår målgruppe vil tydelig fremkomme under hvert enkelt prosjekt. Generelle krav gjelder alle våre prosjekter, mens spesifikke krav kan komme som tillegg i enkelte prosjekter. Se først om du faller innenfor målgruppens generelle krav før du vurderer deltakelse i det […]