Våre målgrupper

Senter-IVI har generelle og spesifikke krav for deltagelse avhengig av prosjekt som senteret er involvert i. Vår målgruppe vil tydelig fremkomme under hvert enkelt prosjekt. Generelle krav gjelder alle våre prosjekter, mens spesifikke krav kan komme som tillegg i enkelte prosjekter. Se først om du faller innenfor målgruppens generelle krav før du vurderer deltakelse i det enkelte prosjekt, med eventuelle tilleggskrav.

Senter-IVI har innvandrere med høyere utdanning som målgruppe. Våre generelle krav til målgruppen er:

  • Du er en førstegenerasjons innvandrer;
  • Du har høyere utdannelse, på bachelor nivå, eller høyere;
  • Du er mellom 19 til 55 år (i noen verdensdeler kan en 19 åring ha en bachelor grad);
  • Du har oppholdstillatelse i Norge;
  • Du har tilstrekkelig gode norskkunnskaper til å følge undervisning på norsk; og
  • Du er motivert for å få jobb innen ditt eller beslektede fagfelt.

Avhengig av prosjekt og samarbeidspartner, kan det også være noen tilleggskrav som for eksempel – bosetning i Oslo kommune dersom vi arbeidet med et prosjekt eller kurs fra Oslo kommune eller at du har økonomi eller teknologi utdannelse dersom vår partner ønsker et kurs, trainee-prosjekt eller et mentoring program for disse yrkesgruppene. Senter-IVI vil også søke å etablere generelle prosjekter som læring å skrive CV, lære å skrive jobbsøknader,  lære å være i jobb-intervju, kurs i kulturforståelse, samlivskurs og andre kompetansehevende prosjekter samt å gi informasjon om offentlige godkjenningsordninger for høyere utdanning. Et viktig instrument for Senter-IVI blir å bygge opp flere «Mentoring» tjenester i samarbeid med våre partnere.

Har du lyst til å være med oss? Ikke nøl med å melde din interesse her